Training en workshop

Naast coaching verzorg ik op aanvraag trainingen. Deze trainingen zijn altijd maatwerk en gaan overĀ  sociaalpsychologische onderwerpen en hebben organisatorische of persoonlijke leerdoelen.

Actuele en recente voorbeelden hiervan zijn:

Verzuimtraining

Het (midden-)management bekend maken met de eisen die de wetgeving stelt aan verzuimbegeleiding, hun rol als casemanager en de toegevoegde waarde van een adequate gespreksvoering en verzuimbegeleiding in relatie tot schadelastbeperking.

Burn-out preventieworkshop

Aan werknemers en managementgeledingen van een organisatie, om het inzicht in spanningsgerelateerde klachten te vergroten en een handvat aan te reiken omĀ  de eigen valkuilen en grenzen te (v)erkennen en op een gezonde manier aan het werk te blijven.

Vitaliseringstraining

Het doel van vitaliseren is om als werknemer gezond, productief en met plezier aan het werk te zijn. Het accent ligt op het vergroten van de draagkracht van de werknemer door verantwoord, proactief en zelfstandig te handelen in afstemming met eigen behoefte, mogelijkheden en omgeving. Enerzijds door aan te sluiten op de visie en missie van de organisatie en anderzijds op basis van (en in balans met) eigen gekende competenties, draagkracht en grenzen. Het programma helpt medewerkers om fysiek, mentaal en emotioneel een betere balans te vinden, om zo hun vitaliteit en gezondheid structureel te verbeteren.

Met als doel om op een gezonde wijze succesvol te zijn als mens en organisatie.