Therapie

 

Als register psycholoog NIP en lichaamsgericht therapeut  werk ik met spanningsgerelateerde klachten,  burn-out en overspannenheid,  stemmingsklachten en klachten die te maken hebben met de  balans tussen  werk en  privé,  belastbaarheid en belasting en inspanning versus ontspanning.

Ik werk op een lichaamsgerichte manier.  Dat wil zeggen dat ik niet louter en alleen werk met het gesproken woord en onderzoek doe naar belemmerende gedachtenpatronen,  maar tevens expliciet gebruik maak van de wijsheid van het lijf en alle bewuste en onbewuste ervaringen die het lichaam in zich herbergt.

In de praktijk betekent dit dat ik naast het inzichtgevende gesprek,  ook gebruik maak van andere technieken om emotionele en/of lichamelijke blokkades weer ruimte te geven:  adem, houding, beweging, voelen, stem, geluid, expressie, oefeningen en dergelijke.

Waarom lichaamsgerichte therapie?

Het belangrijkste antwoord op deze vraag is dat klachten niet alleen voortkomen uit oude en stagnerende gedachteconcepten,  maar ook ontstaan vanuit lichamelijke blokkades die soms al vroeg in de jeugd zijn ontwikkeld.  Destijds, als terugtrekkende beweging en antwoord op een weinig voedende of zelfs bedreigende omgeving. En nu, veelal niet meer effectief, op zijn minst defensief en soms zelfs contraproductief en ziekmakend.

Daarom zijn de thema’s soms mentaal, soms lijfelijk maar vergen nog vaker een combinatie van lichaamswerk  én praten. Die combinatie is de kracht van lichaamsgerichte therapie.

Werkwijze

Uitgangspunt is de hulpvraag van de cliënt. De behandelingsstrategie kent afhankelijk van ernst en fase van de klachten  meerdere invalshoeken. Omdat ik veel op de grens tussen organisatie, arbeid en privé werk,  gaat het vaak om  thema’s rond spanningsklachten, energetische beperkingen en stemmingsklachten.

Lichaamsgericht werken  betekent dat ik niet alleen met het mentale aspect werk, zoals

  • oude overtuigingen en concepten die het kind in de vroege jeugd in relatie tot de ouders heeft aangeleerd. Deze bepalen de rest van het leven de manier van werken, begrenzen en relateren.

 

Maar ook met  lichamelijke en energetische aspecten, zoals

  • de neiging om bij tegenwind en te veel druk van buiten, te gaan overleven vanuit het hoofd. Door maar hard te gaan denken, controleren en te overleven, trek je je feitelijk terug uit het lichaam en wordt het steeds moeilijker om contact te maken met de signalen (en dus grenzen) die het lichaam aangeeft.

 

Daarnaast kunnen in een werksituatie sociale en  organisatorische aspecten van belang zijn, zoals

  • wanneer de eisen  die functie en organisatie stellen enerzijds, en competenties en mogelijkheden van werknemer anderzijds, niet in evenwicht zijn.

 

Door het creëren van bewustwording en  het leren begrijpen hoe je (oude) automaat werkt, leer je hoe deze oude strategie bijdraagt aan spanning. Daarnaast leer je ook weer bewustzijn te creëren op je lijf, zodat signalen kunnen worden opgevangen, herkend en erkend.

Dit proces kan worden ondersteund door het aanleren van en oefenen met  nieuwe competenties.

Met als gevolg : Hernieuwde en gezonde zelfsturing op basis van een hernieuwd bewustzijn.

De hulpvraag en doelstelling worden regelmatig geëvalueerd en getoetst aan de voortgang  van het proces zowel  thuis als op het werk.

Hulpmiddelen

Ik maak gebruik van verschillende technieken uit de lichaamsgerichte therapie. Naast gesprekken waarin dieper op thema’s wordt ingegaan, werk ik ook direct  met het lichaam, door beweging  (ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en het onderzoeken van lichamelijke en/of emotionele blokkades), met ademwerk (leren weer in contact te komen met een diepere gevoelslaag), door middel van psychodrama, meditatie, oefeningen in ontspanning, expressie en het maken van contact.