Coaching

 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie rond een afgeperkte vraag of leerthema. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald en afgeperkt. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is ook mogelijk.

Afhankelijk van de vraag werk ik met:

  • Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag zodat er ontwikkeling plaats kan vinden rond een afgeperkte vraag of leerthema. Bij persoonlijke coaching is er sprake van individuele begeleiding en wordt er ingegaan op persoonlijke vraagstukken ten aanzien van werksituatie en/of privé-leven.
  • Transformationele coaching: is gericht op het ondersteunen van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het aanspreken van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.
  • Loopbaancoaching: heeft betrekking op de ‘persoon-job’-fit. Hierbij krijgt een coachee inzicht in waarden, interesses en mogelijkheden en verbindt deze aan een mogelijke (bestaande of toekomstige) functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.